Spinologi begyndte i starten af ​​1980'erne som følge af, at der simpelthen ikke var noget eksisterende erhverv, hvis eneste opgave var at overvåge funktionen af ​​nervesystemet på regelmæssig basis. Alle erhverv der havde med den menneskelig funktion at gøre, blev etableret for at behandle symptomer. Derfor var der behov for et helt nyt koncept som var dynamisk.


Fokus i Spinologien er alene det faktum, at kroppen kan og vil med korrekt indstillede ryghvirvler vende tilbage til udgangspunktet fra vi blev født. Når denne proces mislykkes vil musklerne simpelthen have brug for en smule hjælp til at lette korrektionen. Der lægges vægt på at klienten får den fulde funktion i ​​nerve systemet og vigtigheden af ​​at det fungerer på dets fulde potentiale.

SPINOLOGY

Filosofi og begreber

Session

European Spinology Tutorium

Reggie Gold 1925-2012


Reggie Guld var verdens førende autoritet indenfor udbredelsen af kiropraktikkens virke - Han var skeptisk for kiropraktikkens virke og i 1980 havde han udviklet Spinology. De teknikker, han udviklede har vist sig at være fremragende og ikke skadelige for kroppens bevægeapparat. .

Reggie var selv en førende kiropraktor, der havde en avanceret Ph.C fra Palmer College i 1957. I løbet af sin karriere fik han adskillige priser for sine mange bidrag til erhvervet og til hans akademiske resultater. Han arbejdede på fakultetet for New York kiropraktik College og Sherman College of Straight Chiropractic. Han præsenterede sin nytænkning og banebrydende programmer på forskellige uddannelsessteder rundt omkring i verden.

Reggie Gold’s filosofi fastholdes på de universiteter der uddanner spinologister, man følger dog nyeste videnskab indenfor området i dag

If you're not out to change the world, everything else is just Mickey Mouse.

-Reggie Gold

Enrique Borreda fra Valencia i Spanien er leder og ejer af European Spinology Tutorium som uddanner nye spinologisterer fra hele verden på universitet i Valencia. Universitet har tæt samarbejde med vores danske center og deltager som underviser på vores School of Scandinavia.


Læs mere >>

Når du går igang med en spinologisk justering, laves der aftaler for tre måneder af gangen, hvor du to gange om ugen kan komme uanmeldt i åbningstiden.

Der er stor rabat hvis I er op til fire i husstanden der laver en aftale


Læs mere>>

Spinologi er et nyere erhverv som bygges på en bred vifte af filosofiske begreber, både klassiske og moderne. Filosofien hører ikke entydigt til Spinologi, for sandheden i filosofien kan ikke blive et eksklusivt ejerskab i nogen gruppe.


Læs mere >>