SESSION

Nervesystemets opbygning og funktioner

Nervesystemets hovedfunktion er registrering, overførsel og behandling af information. Nervesystemet bliver herved af stor betydning for vores tilpasningsevne og overlevelse, da det muliggør, at vi via vores sanseorganer kan erkende kemisk/fysiske forhold i og uden for vores krop – for eksempel høje og lave temperaturer. Disse sanseinformationer transporteres via nervesystemets sensoriske nervefibre ind til de centrale dele af nervesystemet, som udgøres af rygmarven og hjernen

Bearbejdning af informationer

I centralnervesystemet kan de indkomne sanseinformationer bearbejdes på flere niveauer, hvor rygmarven er sæde for den mest primitive informations-bearbejdning, mens hjernen er ansvarlig for bevidst erkendelse af de indkomne sanseinformationer og viljestyrede handlinger. Disse handlinger og en eventuel respons på den indkomne sanseinformation formidles så igen via motoriske nervefibre udgående fra centralnervesystemet til kroppens muskulatur og kirtler, som ved deres sammentrækning og sekretion udfører den ønskede handling.

Et praktisk eksempel

Arbejdsgangen i nervesystemet kan således bedst illustreres med følgende eksempel. En person sætter uforvarende højre hånd på en varm kogeplade. Dette forårsager en vævsskade, som fører til stimulation af håndens smertereceptorer. Herved dannes i håndens smertereceptorer en elektrisk aktivitet (nerveimpuls), som via de sensoriske nervefibre ledes ind til rygmarven. I rygmarven vil de indkomne sensoriske nervefibre dele sig op i flere endegrene, således at nogle lokalt kontakter de motoriske nervefibre i rygmarven, som styrer håndens muskulatur, hvorved den indkomne nerveimpuls kan foranledige, at hånden fjernes fra kogepladen. Da dette beskrevne kredsløb ikke involverer hjernens højre centre, sker denne handling ubevidst og benævnes derfor en refleks. Bevidst erkendelse af vævsskaden i højre hånd kræver derimod, at den indkomne sanseimpuls ligeledes videreføres via de centrale smertenervebaner op igennem rygmarven og hjernen til den sensoriske hjernebark, hvor en endelig informationsbearbejdning af de genererede nerveimpulser gør, at vi bevidst erkender, at det gør ondt i højre hånd.

Hvis du har blokeringer i rygsøjlen, bliver signalerne til centralnervesystemet blokeret - Det er her en spinologist kan hjælpe dig.

Hvad gør spinologisten

Vi laver en manipulation af musklen i forbindelse med rygsøjlen som derefter frigiver de blokeringer der skulle være. Spinologister er ikke læger. De behøver ikke at diagnosticere eller behandle sygdom, eller give råd eller henvisninger om sygdom. Praksisen med Spinology er at opretholde den mekaniske integritet af rygsøjlen, således at nervesystemet er fri for blokeringer.